Wanneer hebben voetgangers voorrang?

Samir
juni 29, 2022
auto theorie cursus in Gouda

In het verkeer is het altijd druk met verschillende soorten weggebruikers. Naast de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen en fietsen, zijn er ook nog de voetgangers. Voetgangers zijn een van de meest kwetsbare groepen in het verkeer, daarom zijn er specifieke voorrangsregels voor voetgangers. Andere weggebruikers dienen extra goed op te letten of een voetganger voorrang krijgt en wanneer niet. De regels over voorrang voor voetgangers kunnen nog wel eens onduidelijk zijn. Als je echter de basisregels goed kent, is het voor iedereen op de weg duidelijk welke voorrangssituatie er zich voor doet.

Omdat een voetganger een zogenaamde ‘zwakke’ verkeersdeelnemer is, is het verstandig om bij oversteekplaatsen altijd vaart te minderen. Zo heb je meer tijd om de verkeerssituatie te lezen en kun je naar behoren handelen. Veilig rijden in het verkeer is een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden, maar in welke situaties hebben voetgangers voorrang en wanneer heb je als bestuurder voorrang? Met een goede kennis van de auto-theorie moet dit snel duidelijk worden. Met veel oefenen kun jij ook voor die 100% geslaagd score op het theorie-examen gaan!

Wat is een voetganger?

Een voetganger is een deelnemer aan het verkeer die te voet is. Ook mensen met een fiets, brommer of scooter in de hand, zijn voetgangers. Over het algemeen zijn de verkeersregels en veiligheid in Nederland goed geregeld. Zo zijn er vrijwel overal voetpaden binnen de bebouwde kom.

Wanneer je echter een druk kruispunt of T-splitsing benadert, moet iedereen de verkeersborden en regels in acht nemen. Omdat voetgangers zo kwetsbaar zijn, zijn andere voertuigen in het geval van een ongeluk per definitie de ‘schuldige’. Alleen wanneer daadwerkelijk aangetoond kan worden dat de voetganger fout zat, is deze de ‘schuldige’.

Voorrangsregels voor voetgangers

Er zijn voldoende wegmarkeringen en verkeersborden op de weg die een voorrangssituatie aangeven. Zo ook voor voorrang van voetgangers. Het zebrapad is voor iedereen een welbekende wegmarkering. Voetgangers die klaar staan om een zebrapad over te steken, moeten altijd voorrang krijgen.

Wanneer je als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig een zebrapad nadert, verminder dan altijd je snelheid. Zo kun je op tijd afremmen mocht er een voetganger willen oversteken. Als voetganger moet je alsnog altijd voorzichtig zijn bij het oversteken. Voorrang krijg je namelijk, die neem je niet!

Gelden de algemene voorrangsregels ook voor voetgangers?

Ook de algemeen bekende regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’, geldt voor elke verkeersdeelnemer. Als een auto een bocht wil maken naar een weg waar een voetganger rechtdoor over wil steken, dan moet de auto de voetganger voor laten gaan. Dit geldt ook bij bijzondere manoeuvres. Bij het inparkeren of het in- en uitrijden van een oprit krijgt een passerende voetganger altijd voorrang. Hieronder zullen we een paar regels nog eens concreet en overzichtelijk uitleggen.

voetgangers

Voorrangsregels voetgangers gelijkwaardige kruising

Zoals we zojuist beschreven, rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Een auto die afslaat, moet dus voorrang verlenen aan een voetganger die rechtdoor gaat op eenzelfde weg. De andere voorrangsregels bij kruispunten gelden enkel voor bestuurders, niet voor voetgangers. Dat zijn de voorrangsregels voor voetgangers op een kruispunt. Is het geen gelijkwaardige kruising? Dan raden wij aan om goed naar de borden te kijken. Ben je nog niet helemaal op de hoogte van wat elk bord betekent? Oefen dan hier verder!

Voorrangsregels fietsers als voetgangers

Hierin gelden dezelfde regels als bij een auto, doordat een fietser óók een weggebruiker is. Een fietser heeft géén voorrang bij een zebrapad tenzij deze afstapt. Op het moment dat de fietser afstapt, wordt deze persoon gezien als een voetganger.

Voorrangsregels rotonde voetgangers

Bij de vraag of voetgangers voorrang hebben op een ronde vraag je jezelf weer eerst af;  is er een zebrapad? Wanneer er geen zebrapad aan te pas komt, zeggen de voorrangsregels voor voetgangers dat de voetganger géén voorrang heeft. Dit betreft het naderen van de rotonde.

Daarentegen wanneer een weggebruiker de rotonde wil verlaten, en dus afslaand verkeer is, dan heeft een rechtdoor lopende voetganger wél voorrang. Dit heeft er mee te maken dat de voetganger dan recht doorgaand verkeer is, terwijl de weggebruiker afslaat.

voetganger

Wanneer heeft een voetganger geen voorrang?

Niet in alle verkeerssituaties krijgen voetgangers automatisch voorrang. Dit is vaak het geval bij situaties buiten de bebouwde kom. Hier zullen vaak oversteekplaatsen met stoplichten zijn voor de voetgangers. Ook wanneer er binnen de bebouwde kom geen zebrapad is, hoef je een voetganger geen voorrang te verlenen bij het oversteken. Echter is het vaak een vorm van beleefdheid om voetgangers voorrang te verlenen. Zeker als het gaat om kinderen, ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn!

Als je als autobestuurder aan het verkeer deel neemt, moet je altijd alert blijven. Dit geldt voor elke weggebruiker, maar in de auto al helemaal. Je moet in je achterhoofd houden dat jij redelijk veilig in een voertuig zit, terwijl een voetganger of fietser niet beschermd is. Bij slecht weer is het advies om nog voorzichtiger te rijden. Slecht zicht of een nat en glad wegdek kunnen voor onverwachte situaties zorgen. Deze omstandigheden maken het voor voetgangers extra gevaarlijk om aan het verkeer deel te nemen. Geef daarom in zoveel mogelijk situaties waarbij het veilig kan, voorrang aan de voetgangers op de weg.

Zo, nu weet je eigenlijk alles van de regels voor voetgangers. Wil je nog meer weten? Bekijk dan al ons oefenmateriaal of