AUTO THEORIE ONDERDEEL 1

Gevaarherkenning

Wat vraagt het CBR bij gevaarherkening?

Bij het onderdeel gevaarherkenning zal telkens de volgende vraag gesteld worden: je rijdt __km p/u. Wat doe je? Hierbij krijg je een kilometerteller te zien in een bepaalde verkeerssituatie. Bij gevaarherkenning is het dan ook de taak van de chauffeur om gevaren te kunnen voorspellen. Zo zijn er bepaalde situaties waarvan wij moeten weten dat we een bepaalde handeling moeten verrichten. 

Welke handeling moet de auto verrichten bij gevaarherkenning?

Hoe stelt het CBR de vragen bij gevaarherkenning?

Moet ik wel of niet ingrijpen?

Bij het onderdeel gevaarherkenning zal je vooral moeten letten op de kilometerteller van de auto. Hoe hard ben je aan het rijden? Dit is namelijk erg belangrijk om te weten of je wel of niet moet ingrijpen. 

Wanneer moet je ingrijpen bij gevaarherkenning?

Als je moet ingrijpen bij het onderdeel gevaarherkenning dan kan het zijn dat je moet remmen of gas moet loslaten. Hieronder leggen we dit beter uit. De volgende vragen worden hieronder uitgelegd:

Is gevaarherkenning een makkelijk examen onderdeel?

Na het bekijken van onze videocursus weten de leerlingen vaak direct precies wat ze moeten doen. Wij zijn namelijk in staat alle verkeerssituaties precies op de manier uit te leggen als het CBR van de leerlingen verwacht. Op elke gevarenherkenning situatie moet anders worden ingespeeld en de leerlingen moeten in staat zijn alle gevaren van elkaar te kunnen onderscheiden. Er moet dan ook telkens een keuze gemaakt worden tussen: remmen, gas loslaten of niets doen.

Hoeveel fouten mag ik maken bij het onderdeel gevaarherkenning?

Zoals eerder vermeld worden bij het CBR onderdeel gevaarherkenning 25 vragen gesteld waarvan minimaal 13 vragen juist beantwoord moeten worden. Dit klinkt makkelijk en dat is het ook op het moment dat je alle regels van gevaarherkenning kent. Op het moment dat je de regels niet precies kent kan het soms verwarrend zijn. Zorg er dus voor dat je alle regels over gevaarherkenning goed kent.

Gevaarherkenning: Remmen

In welke verkeerssituatie moet je remmen bij het onderdeel gevaarherkenning? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer moet je remmen bij gevaarherkenning?

Gevaarherkenning: Gas loslaten

In welke verkeerssituatie moet je remmen bij het onderdeel gevaarherkenning? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer moet je gas loslaten bij gevaarherkening?

Gevaarherkenning: Niets doen

In welke verkeerssituatie moet je kiezen voor niets doen? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer hoef je niets te doen bij gevaarherkenning?

Wat moet ik nog meer weten over het onderdeel gevaarherkenning?

Er zijn ezelfsbruggetjes die je kunt onthouden om gevaarherkenning foutloos te maken. Deze worden perfect behandeld in onze 100% geslaagd videocursus waarbij leerlingen altijd slagen. 

Ook in de oefenexamens worden alle CBR vragen van gevaarherkenning uitgelegd

Auto theorie leren | Deze voorrangsregels moet je kennen (CBR)

Je auto theorie leren? Wie er voorrang moet geven? Dat zijn vragen die wij steeds vaker horen. Daarom heeft Samir Amiri besloten hier een video over te plaatsen op YouTube. In deze video zie je verkeer situatie’s. De vraag hierbij is: Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? Om je auto theorie goed te leren moet je deze stof heel erg goed beheersen. De voorrangsregels zijn namelijk een van de belangrijkste onderdelen van het CBR. Voorrang geven is dus heel erg belangrijk.

Een van de belangrijkste examenonderdelen van het CBR zijn natuurlijk de voorrangsregels. Je moet weten wanneer jij voorrang hebt, maar ook wanneer andere voertuigen als eerste mogen oversteken. De meeste leerlingen kennen de regels wat betreft voorrang vaak onbewust al. Toch is het ons opgevallen dat leerlingen het op het examen lastig kunnen hebben. De voorrangsregels zijn ook iets complexer dan het lijkt. Hieronder vind je de voorrangsregels die het vaakst door het CBR getest worden. Zoek je specifiek de voorrangsregels die betrekking hebben op voetgangers? Bekijk dan hier onze post over wanneer voetgangers voorrang hebben.

voorrang

Voorrang op een gelijkwaardige kruispunt

Op een gelijkwaardig kruispunt is de standaard regel dat rechts altijd voorrang heeft binnen de bebouwde kom. Een gelijkwaardige kruispunt wil zeggen dat alle wegen op het kruispunt dezelfde tekens voor zich hebben. Heeft een auto die van de ene weg komt haaientanden voor zich en de ander niet? Dan is het geen gelijkwaardige kruispunt. Een gelijkwaardig kruispunt bestaat normaliter uit wegen die elkaar kruisen zonder verkeerstekens. Indien een van de volgende verkeersregelaars in het spel zijn is er GEEN sprake van een gelijkwaardig kruispunt:

Voetgangers worden buiten beschouwing gehouden binnen deze voorrangsregels.

Voorrang op een ongelijkwaardige kruispunt

Op een ongelijkwaardig kruispunt bepalen vaak de verkeerstekens wie er voorrang heeft. Heb jij haaientanden voor je en de ander niet? Dan heeft de ander voorrang. Heb jij een stopbord voor je en de ander niet? Dan heeft de ander voorrang. Zo zijn er meerdere momenten waarvan jij moet weten dat je op een ongelijkwaardig kruispunt zit en voorrang moet verlenen. Hierboven zijn er al een paar voorbeelden gegeven.

Voorrangsregels voor invoegen en uitvoegen.

Voor voertuigen die zich op de snelweg bevinden of juist de snelweg op willen rijden zijn er aparte voorrangsregels. Op het moment dat een auto de snelweg wil verlaten, en een andere auto wil de snelweg betreden, gaan voertuigen die uitvoegen altijd voor. Vaak is het dan ook zo dat de invoegstrook ook direct een uitvoegstrook is. Dit betekent dus dat er één strook is, die zowel bedoelt is voor mensen die de snelweg willen verlaten als voor mensen die de snelweg willen betreden. Wie heeft er dus voorrang? Uitvoegen gaat voor invoegen! Een andere belangrijke regel die je moet onthouden is dat je op een uitvoegstrook rechts mag inhalen.

Voorrangsregels op de rotonde

Op het moment dat jij je op een rotonde bevindt heb jij altijd voorrang op voertuigen die de rotonde willen betreden. Wil jij de rotonde verlaten en wil een ander voertuig juist op de rotonde blijven? Dan moet jij voorrang verlenen. De voertuigen die op de rotonde blijven hebben namelijk voorrang op de voertuigen die de rotonde willen verlaten. Een andere belangrijke regel die je moet onthouden is dat je op een rotonde rechts mag inhalen.

voorrang

Voorrangsregels bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres

Bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres moet je andere auto’s altijd voor laten gaan.

Voorbeelden van bijzondere manoeuvres:

Voorrangsvoertuigen

Militaire colonne en uitvaartstoet

Een Militaire colonne en een uitvaartstoet hebben meestal voorrang ZODRA de auto voorop is gepasseerd. In de volgende gevallen hebben ze voorrang:

Uitzonderingen:

Auto’s met blauwe lichten

Auto’s met blauwe lichten zijn voorrangsvoertuigen. Denk aan de politie, ambulance en brandweer. Deze voertuigen zijn enkel voorrangsvoertuigen zodra zij de blauwe lichten ook aan hebben staan.

Voorrangsregels op het CBR examen

Zoals hierboven al vermeld zijn de voorrangsregels een van de belangrijkste examenonderdelen van het CBR examen. Bovendien hebben wij opgemerkt dat leerlingen vaak moeite hebben met het onthouden van de voorrangsregels. Precies om deze reden hebben wij de voorrangsregels zo efficient mogelijk behandeld in onze auto theorie cursus. Zowel in onze oefenexamens, e-Book als videocursus kun jij precies zien welke voorrangsregels jij moet kennen. Dit artikel is met zorg samengesteld door Samir Amiri – Copyright

Wanneer je je rijbewijs hebt gehaald, zul je al snel te maken krijgen met de snelweg. Het is tenslotte de snelste manier om je te verplaatsen van A naar B. Er zijn verschillende regels waaraan je je op de snelweg moet houden. Dit geldt voor zowel gewone auto’s als vrachtwagens. Door de hoge snelheid die er wordt gereden, is het belangrijk om je aan deze regels te houden. Zo worden er ongelukken voorkomen. Een belangrijke verkeersregel op de snelweg is de minimumsnelheid. Weet jij wat de minimumsnelheid op de snelweg is? Daar vertellen we je meer over in deze blog. 

Wat is de minimumsnelheid op de snelweg?

In Nederland is er geen minimumsnelheid op de snelweg. Wel mogen er geen voertuigen op de snelweg rijden die niet harder dan 60 kilometer per uur kunnen rijden. Daarnaast mogen voertuigen ook geen hinder geven of andere voertuigen in gevaar brengen. Dat er geen minimumsnelheid op de snelweg is, is niet altijd het geval geweest. Deze regel werd pas in 1990 ingevoerd. Dat is geen minimumsnelheid wordt gehanteerd, is niet in elk land zo. In ons buurland België wordt er bijvoorbeeld een minimumsnelheid van 70 kilometer per uur op de snelweg gehanteerd.

Ondanks dat er geen minimumsnelheid op de snelweg is, kun je toch een boete krijgen wanneer je té langzaam rijdt. Wanneer je door je te lage snelheid andere mensen tot hinder bent of in gevaar brengt, kun je namelijk een boete krijgen. Dit staat onder andere vermeld in de Wegenverkeerswet 1994.

minimumsnelheid

De maximumsnelheid op de snelweg

Dat er geen minimumsnelheid op de snelweg wordt gehanteerd, wil niet zeggen dat er ook geen maximumsnelheid is. De maximumsnelheid op de snelheid is afhankelijk van het tijdstip op de dag. Dit wordt ook wel het nieuwe rijden genoemd. Zo wordt er tussen 6:00 en 19:00 uur een andere snelheid gehanteerd dan de tijd daarbuiten. Tussen 6:00 en 19:00 uur mag je maximaal 100 kilometer per uur rijden. Buiten deze twee tijdstippen mag je er 130 kilometer per uur rijden. De lagere snelheid tussen 6:00 en 19:00 uur heeft te maken met de veiligheid op de weg. Omdat het tussen deze twee tijdstippen vaak drukker is op de weg, kan het gevaar bij afritten, scherpe bochten en de overlast of uitstoot toenemen bij een snelheid van 130 kilometer per uur. Daarnaast kan er op sommige wegen ook 120 worden gehanteerd in plaats van 130 kilometer per uur. Dit wordt dan aangegeven met verkeersborden.

Welke snelheid is het beste?

Maar welke snelheid kun jij nu het beste rijden op de snelweg? De resultaten van verschillende onderzoeken geven daar antwoord op. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de beste snelheid 90 kilometer per uur is. Met 90 kilometer per uur zorg je er voor dat je auto het zuinigst rijdt. Hierdoor zal namelijk het olieverbruik verminderen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, jij zult er zelf ook benzine en dus geld mee besparen.

minimumsnelheid

De snelheid van een vrachtwagen

Vrachtwagens moeten zich aan andere regels houden dan personenauto’s. Ook voor vrachtwagens geldt dat er geen minimumsnelheid op de snelweg is. Desondanks is er wel een andere maximumsnelheid. De maximumsnelheid voor een vrachtwagen in Nederland is 80 kilometer per uur. De rest van Europa hanteert een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Wil je er meer over weten? Volg dan een van de theoriecursussen van Theorie-Oefenexamen wanneer je leert

Wanneer je met rijlessen begint, merk je dat er een heleboel verkeersregels zijn. Het zij niet meer alleen standaard ‘rechts heeft voorrang’– situaties, maar je moet nu ook rekening gaan houden met borden en met eventuele markeringen op de weg. Dit zijn dingen die je waarschijnlijk voorheen nooit zijn opgevallen. Deze borden, markeringen en regels zijn er natuurlijk niet voor niks. Ze zorgen ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen deelnemen aan het verkeer. Zo heb je vast wel eens een blokmarkering gezien, maar weet je niet precies welke regels je hier moet toepassen. Wil jij weten welke blokmarkering regels er zijn? Lees dan verder!

Blokmarkering regels

Waarschijnlijk ken je de blokmarkering op de snelweg. Zoals de naam het al zegt, is het een witte doorbroken lijn. De lijn is letterlijk voorzien van blokvormige figuren. Zo’n blokmarkering komt in de meeste gevallen voor bij een splitsing op een snelweg. Dit kan zowel bij een splitsing zijn op de snelweg als bij een in- of uitrit zijn.

Wanneer je een blokmarkering ziet, is dit het laatste moment om nog van rijstrook te wisselen, want zodra je te maken krijgt met een doorgetrokken streep mag je niet meer van rijbaan wisselen. Zoals eerder vermeld, is de blokmarkering op de snelweg ook wel eens om een splitsing aan te geven op een snelweg. Denk dan bijvoorbeeld aan een splitsing waar de linker rijstroken richting Amsterdam gaan en de rechterrijstroken richting Nijmegen. Dit zijn verschillende richtingen op de snelweg. In dit soort gevallen kun je te maken krijgen met de blokmarkering regels. 

Theorie-examen

In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen met dezelfde kennis de weg op wordt gestuurd. Iedereen moet dezelfde regels kennen. Daarom heeft het CBR een theorie-examen in het leven geroepen. Door het theorie-examen maak jij kennis met alle regels in het verkeer. Zo leer jij bijvoorbeeld over de voorrangsregels, alle betekenissen van de borden en de blokmarkering op de weg. Zonder het behalen van je theorie-examen mag je in Nederland niet op praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Gevaarherkenning zegt het al, je moet in staat zijn om gevaarlijke situaties te herkennen. Je krijgt tijdens het theorie-examen een afbeelding van een situatie waarbij jij moet inschatten of je in deze situatie moet remmen, gas loslaten of niks hoeft te doen. Bij het onderdeel kennis krijg je vragen over feitjes. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden wat een blokmarkering betekent of hoe diep de profielen van je winterband moeten zijn.

Als laatste krijg je het onderdeel inzicht. Bij dit gedeelte toon je aan dat je inzicht hebt in verschillende situaties. Zo kan een afbeelding getoond worden waarbij jij de voorrangsvolgorde moet aangeven. Als je alle onderdelen goed hebt afgerond, heb je theorie-examen gehaald en mag je op praktijkexamen.

Theorie cursus bij Theorie-oefenexamen

Jij wilt natuurlijk net als alle andere beginnende bestuurders goed voorbereid zijn op je theorie-examen. Theorie-oefenexamen helpt jou hierbij. Zo bieden wij cursussen aan zodat jij op je best naar het theorie-examen kunt. Wij bereiden je niet alleen voor op de stof van het theorie-examen, maar wij beschikken ook over oude theorie-examens. Zo weet jij precies wat je kunt verwachten op het examen en kun je alvast examens oefenen. Wij zorgen ervoor dat jij alle blokmarkering regels on de knie krijgt.

Geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan een kijkje op onze website voor een gratis oefenexamen. Verder kun je altijd contact met ons opnemen over eventuele vragen over de verschillende cursussen. Wij helpen jou graag met het behalen van je theorie-examen, zodat jij zo snel mogelijk, met de juiste kennis, deel kan nemen aan het verkeer.

Natuurlijk bestaat het theorie-examen niet alleen uit vragen over de blokmarkering, maar ook over andere verkeersborden, zoals eenrichtingsweg en niet stil staan bord. Lees dan hier alles wat je moet weten over deze twee verkeersborden.

In het verkeer maken we gebruik van een groot aantal verschillende verkeersborden. Sommige borden zul je heel vaak zien, terwijl anderen nauwelijks voorkomen. Toch zul je al deze verkeersborden moeten kennen, want anders kun je niet je auto, scooter of motor theorie-examen afleggen. Ook dien je dit theorie-examen te hebben behaald voordat je begint met het praktijkexamen. Anders mag je namelijk geen praktijkexamen afleggen en dus loop je vertraging op. Op tijd met je theorie beginnen is dan ook een goed idee!

Er zijn heel veel verkeersborden die vrijwel meteen duidelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn snelheidsborden, plaatsnaamborden en borden voor wegwerkzaamheden. De borden geven een duidelijk beeld van wat er aan de hand is, wat je moet doen of waar je bent. Echter zijn er ook verkeersborden die niet meteen duidelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is het gevaarlijk kruispunt bord. In deze blog gaan wij daarom wat meer vertellen over dit gevaarlijk kruispunt bord.

Verkeersborden en het belang ervan

We hebben in Nederland veel verkeersborden. Niet alleen maken wij gebruik van alledaagse verkeersborden zoals snelheidsborden, stopborden en voorrangsborden. We maken ook gebruik van borden voor bijzondere situaties. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze waarschuwingsborden. Zo hebben wij borden die waarschuwen voor overstekende schapen, vee en wilde dieren. Hoewel deze borden in eerste instantie misschien waardeloos lijken, hebben ze wel degelijk nut en zorgen ze onder andere voor het voorkomen van ongelukken.

gevaarlijk kruispunt bord

Het doel van het gevaarlijk kruispunt bord

Het bovenstaande voorbeeld is voor een verkeersbord dat minder vaak voorkomt. Dit geldt niet voor het gevaarlijk kruispunt bord. Het verkeersbord dat een gevaarlijk kruispunt aankondigt, komt namelijk heel vaak voor. Dat valt je in eerste oogopslag misschien niet op, maar wanneer je erop let zie je dat dit bijna bij elke gevaarlijke uitrit of kruispunt staat. Dit alles heeft natuurlijk een reden, want met dit verkeersbord wordt de bestuurder van het voertuig duidelijk gemaakt dat hij of zij in een gevaarlijke situatie terecht komt. Ook tijdens het volgen van rijlessen zul je dit bord vaker tegenkomen en dus is het belangrijk dat je weet wat je bij dit bord moet doen.

Wat moet je doen bij een gevaarlijk kruispunt bord?

Het gevaarlijk kruispunt verkeersbord geeft de bestuurder een waarschuwing dat hij of zij een gevaarlijk kruispunt nadert. Als weggebruiker weet je nu dat je je snelheid moet verminderen en goed moet opletten. Rechts voorrang geven blijft ook bij dit verkeersbord van kracht. Een verkeersbord gevaarlijk kruispunt staat lang niet overal. Je zult deze verkeersborden vooral tegenkomen op plaatsen waar minder goed zicht is of waar meerdere smalle uitritten te vinden zijn. Voorbeelden hiervan zijn woonwijken en veldwegen in dorpen, ofwel de bebouwde kom. Maar ook buiten de bebouwde kom kun je deze borden tegenkomen.

gevaarlijk kruispunt bord

Verkeersbord gevaarlijk kruispunt in het buitenland

Binnen Europa zijn er regels en wetten opgesteld voor bepaalde verkeersborden en de toepassing ervan. Het gevaarlijk kruispunt bord valt onder deze regels en wetten. Dus ook wanneer je naar het buitenland gaat zul je dit gevaarlijk kruispunt bord tegen kunnen komen. De betekenis van het bord blijft ook in het buitenland hetzelfde. Echter zal je buiten Europa lang niet overal dit verkeersbord voor gevaarlijk kruispunt tegenkomen. Onder andere China maakt nauwelijks tot geen gebruik van deze waarschuwingsborden en dat is niet zonder gevolgen. Chinese wegen worden namelijk gezien als de dodelijkste wegen ter wereld. Nergens in de wereld vallen zoveel verkeersdoden als in China en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de rijopleiding die daar gegeven wordt. Kortom, verkeersborden zijn en blijven dus nodig

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Je weet nu meer over het gevaarlijk kruispunt bord en de betekenis ervan. Echter zijn er nog veel meer verkeersborden die jij moet kennen om je auto theorie-examen te behalen. Het is belangrijk dat je hier goed voorbereid op bent en dus is op tijd beginnen cruciaal! Kun je wel wat hulp gebruiken met theorie-examen oefenen? Bekijk dan onze verschillende oefenexamens!

Er zijn veel verschillende verkeersborden. Als je graag wilt slagen voor je theorie-examen, zul je ze allemaal moeten begrijpen. Het CBR heeft namelijk een verplicht theorie- en praktijkexamen dat je af moet leggen voor het halen van je rijbewijs. Ook is het zo dat je eerst voor je theorie examen moet slagen, voordat je op praktijkexamen mag. Bij het theorie examen moet je alle verkeersregels, inclusief alle verkeersborden, kennen. Een voorbeeld hiervan is het niet stilstaan bord.

De gedachte achter het theorie examen is dat je eerst de verkeersregels leert voordat je deze toe kunt gaan passen in het praktijkexamen. Over het algemeen vinden mensen het leren van borden makkelijk. Dit omdat je hier geen inzicht bij nodig hebt. Je leert de regel van het bord en dat is het. In deze blog lees je alles over de verschillende verkeersborden.

Regels in het verkeer

Verkeersborden hebben een duidelijke functie. Ze geven op een snelle en overzichtelijke manier weer aan welke regel jij je moet houden op een bepaalde locatie. Deze regels zijn universeel en iedereen moet dezelfde regel volgen. Op deze manier is het de bedoeling dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Leer daarom goed alle verkeersborden uit je hoofd en zorg dat je deze kennis weet toe te passen. Zo kan iedereen veilig deelnemen aan het verkeer. De regels zijn immers niet voor niets gemaakt.

borden

Theorie-examen

Hopelijk begrijp je inmiddels het belang van de verkeersregel en is het duidelijk dat je niet onder het theorie-examen uit komt. Het theorie examen voor de auto is in drie onderdelen ingedeeld: kennis, gevaarherkenning en inzicht. Bij het kennis onderdeel krijg je vragen over de feiten en regels in het verkeer. Bij gevaarherkenning moet je een bepaalde situatie inschatten. Je moet aangeven of je in deze situatie zou remmen, gas loslaten of niks zou doen. Als laatst moet je bij het inzicht onderdeel laten zien dat je een verkeerssituatie goed kunt beoordelen. Hiermee laat je zien dat je jouw kennis toe kunt passen in het verkeer en dat je de goede beslissing weet te maken. Als je hulp nodig hebt bij het halen van je theorie-examen, helpen wij bij Theorie Ster je graag.

Niet stilstaan bord

Een niet stilstaan bord ziet er altijd hetzelfde uit. Het heeft een blauwe kleur met een rode rand en een rode, schuine streep. De vorm van het bord is altijd rond. De betekenis van dit bord is dat je op deze plek niet stil mag staan met je auto. Zelfs niet om iemand af te zetten of om te laden en lossen. Voor deze overtreding geldt een boete van 100 euro exclusief 9 euro administratiekosten. Denk dus goed na voordat je tóch wil gaan stoppen op een plek waar dit niet mag. Het wordt dan misschien wel gezien als een van de lichtere overtredingen, het blijft een overtreding.

Er zijn een aantal specifieke plekken waar je volgens de parkeerregels niet stil mag staan. Deze plekken zijn op een kruising, op de rijbaan naast een fiets- of bus strook, binnen een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats, binnen een zone van vijf meter voor en na een bocht, bij een bushalte (je mag hier wel passagiers in en uit laten stappen, zolang het de bus niet hindert), in tunnels en op viaducten. Het klinkt misschien heel logisch, maar op plekken waar je niet stil mag staan, mag je ook niet parkeren. Dit mag natuurlijk wel in de parkeerplaatsen, parkeervakken en parkeerstroken. Hopelijk heb je iets van deze blog geleerd en ben je weer een stapje dichterbij het halen van je theorie-examen. Mocht je nog tips nodig hebben lees dan ook even de andere blogs op onze site.

Je bent eindelijk op het punt aangekomen dat je gaat beginnen met rijlessen. Voordat jij een rijbewijs krijgt, moet je eerst aan een paar eisen voldoen. Denk dan bijvoorbeeld aan het theorie-examen en praktijkexamen. Het CBR stelt het verplicht dat je deze twee examens succesvol moet afronden voordat jij je officieel trotse eigenaar mag noemen van een rijbewijs. Het is namelijk belangrijk dat je de betekenis van de borden en voorrangsregels kent en dat je deze ook kunt toepassen in het verkeer. Het theorie examen is vaak een drempel waar nogal wat tijd in gaat zitten. Ben je benieuwd hoe een theorie examen in elkaar zit en hoelang het examen duurt? Lees dan verder.

Voorbereiding

Allereerst is het belangrijk dat je vroegtijdig je theorie-examen inplant. Je mag namelijk niet op praktijkexamen voordat jij het theorie examen hebt gehaald. Dus hoe eerder jij het theorie-examen haalt, hoe meer voordeel je zal hebben in het latere stadium van je rijlessen. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je niet op praktijkexamen kunt, omdat je het theorie examen nog niet hebt gehaald. Belangrijk om te weten is dat het theorie-examen op eigen kosten is en ook door jou zelf ingepland moet worden middels DigiD.

Wanneer je het theorie-examen hebt ingepland, heb je een optie om een theorie-examenboek aan te schaffen en hier de stof uit leren. Je kunt er ook voor kiezen om een theorie cursus te volgen. In dit geval heb je vaak één hele dag waar je de theorie geleerd krijgt. In de meeste gevallen heb je dan aansluitend je theorie examen. Deze dagcursussen zijn duurder dan wanneer jij alleen het examen inplant. Let op dat je naar het examen je reserveringsnummer en je ID-kaart meeneemt. Heb je één van deze twee niet bij je, dan kun je niet deelnemen aan het examen.

Verschillende onderdelen

Het kan geen kwaad om te weten wat jou straks te wachten staat tijdens je theorie-examen. Zo zijn er drie verschillende onderdelen. Bij elk onderdeel wordt er een ander soort vaardigheid van je verwacht. Tijdens het theorie-examen is er onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen. Dit zijn gevaarherkenning, kennis en inzicht. Wij gaan je vertellen wat deze onderdelen precies inhouden en hoelang je de tijd krijgt om je examen af te ronden.

Voor het gehele examen krijg je in totaal 30 minuten de tijd. Bij sommige onderdelen krijg je een tijdslimiet per vraag en bij andere onderdelen is het zo dat je een maximale tijd krijgt voor het hele onderdeel. Mocht je extra tijd nodig hebben, of leg je een begeleid examen af, dan krijg je 45 minuten de tijd.

Gevaarherkenning

Bij gevaarherkenning is het de bedoeling dat jij kunt inschatten wat je moet doen in bepaalde situaties. Je krijgt een afbeelding te zien en aan de hand van deze afbeelding moet jij beslissen of je in deze situatie moet remmen, gas loslaten, of dat je helemaal niks hoeft te doen. Bij gevaarherkenning krijg je 8 secondes per vraag. Dit lijkt weinig, maar in het verkeer hoor je ook snel een beslissing te maken in bepaalde situaties. Zie je bijvoorbeeld een kind de straat over rennen, dan is het de bedoeling dat je remt. Rij je op een voorrangsweg en de situatie is veilig, dan doe je niks en wanneer je bijvoorbeeld 110 rijdt op de snelweg waar je maar maximaal 100 mag rijden, laat je het gas los. Dit zijn maar korte voorbeelden. Het beste is om eens een oefenexamen te maken en een beetje een idee te krijgen hoe de vragen in elkaar zitten.

Kennis

Bij het onderdeel kennis gaat het over de feiten van de verkeersregels. Wat weet jij bijvoorbeeld precies over de verkeersborden en weet je ook wat de verkeersborden precies betekenen. Het onderdeel kennis gaat voornamelijk over het feit dat jij alle theorie kent in het verkeer. Bij het onderdeel kennis krijg jij maximaal 8 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden. Voorbeelden van vragen die je in dit onderdeel kunt verwachten zijn vragen over de borden, voorrangsregels, snelheidsregels, regels over de auto zelf en nog meer. Je kunt denken aan een vraag waar je een verkeersbord te zien krijgt waar jij de juiste regel aan moet koppelen.

autotheorie duur

Inzicht bij theorie examen

Ten slotte krijg je het onderdeel inzicht. Inzicht zegt het natuurlijk al, maar je moet jouw vergaarde kennis natuurlijk ook kunnen toepassen in het verkeer. Hier draait het onderdeel inzicht dan ook voornamelijk om. Bij dit onderdeel laat je ook zien dat je de juiste beslissingen in het verkeer kunt nemen. Voor het onderdeel inzicht krijg je maximaal 16 minuten de tijd. Bij de onderdelen kennis en inzicht is er geen tijdslimiet per vraag.

Aantal fouten theorie examen

Het onderdeel gevaarherkenning bevat 25 vragen waarvan je maximaal 12 fout mag hebben. Dat betekent dat je dus minimaal 13 vragen goed moet beantwoorden. Bij het onderdeel kennis krijg je 12 vragen. Bij dit onderdeel moet je minimaal 10 vragen goed hebben, wat dus betekent dat je maar maximaal 2 fouten mag maken. En als laatste krijg je het onderdeel inzicht, dat uit 28 vragen bestaat. Bij dit onderdeel moet je minimaal 25 vragen goed beantwoorden en mag je dus maar maximaal 3 fouten maken.

Je wilt net gaan beginnen aan je scooter theorie of je hebt je rijbewijs onlangs behaald. Je denkt “Hoe hard mag ik eigenlijk rijden op een scooter?”. Het klinkt misschien als een vrij simpele vraag, maar niks is minder waar. Dit is afhankelijk van een paar factoren. Denk aan het soort scooter, de plek waar je rijdt en meer. Hieronder lees je hoe hard een scooter mag en wat de gevolgen zijn wanneer je te hard gaat.

Wat is het verschil per scooter of brommer?

Bij het kijken naar de maximumsnelheid maken wij onderscheid tussen scooters, snorscooters bromfietsen en brommers. Zo mogen scooters, brommers en bromfietsen maximaal 45 kilometer per uur rijden. Snorscooters daarentegen hebben een maximum constructiesnelheid van 25 kilometer per uur. Deze maximum snelheden kunnen anders zijn afhankelijk van waar je precies rijdt. Zo zijn er verschillen binnen en buiten de bebouwde kom en of je op de weg of op een fietspad rijdt.

snelheid scooter

Maximumsnelheden per weg

Scooters en brommers zijn geschikt voor allemaal verschillende wegen. De maximumsnelheid verschilt ook waar je rijdt en waarop je rijdt. Voor scooters, brommers en bromfietsen is dit als volgt:

Sommige scooters hebben geen standaard maximum constructiesnelheid van 45 kilometer per uur. Of ze nou 50 kilometer per uur kunnen of 70 kilometer per uur, een opgevoerde scooter is een risico. Zo ben je niet verzekerd wanneer je in een ongeluk komt met een opgevoerde scooter, ongeacht van hoe hard je rijdt. Mocht je harder dan 30 kilometer per uur rijden boven de maximumsnelheid dan raak je al snel je rijbewijs kwijt. Daarnaast zijn de boetes ook niet mals.

WOK-melding

Een WOK-melding betekent ‘Wachten Op Keuring’. In essentie betekent dit dat je pas weer met je scooter op de openbare weg mag rijden nadat deze goedgekeurd is. Hierdoor zal je de maximumsnelheid van je scooter dus naar beneden moeten bijstellen naar de maximum constructiesnelheid van 45 kilometer per uur. Van plan om een scooter te kopen? Kijk dan hier of deze al een WOK-melding heeft!

snelheid scooter

Scooter boetes

Een boete krijgen is nooit leuk en doorgaans zijn boetes ook te voorkomen. We raden iedereen aan om zich te houden aan de gestelde regels. Heb je je scooter opgevoerd en krijg je een rollenbank test dan kunnen de volgende boetes opgelegd worden:

De volgende boetes zijn met een correctie van 5 kilometer per uur gecalculeerd, vandaar dat de laagste snelheid begint bij 50 in plaats van 45.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat bepaalde verkeerstekens betekenen. Deze borden moeten door elke weg bestuurder nageleefd worden. Gebeurt dit niet dan kunnen hier ook boetes op staan.

Om orde te scheppen in het verkeer zijn er talloze verkeerstekens bedacht. Tegenwoordig bestaan er zoveel verkeersborden en verkeerstekens op de weg, dat het lastig kan zijn om ze allemaal te onthouden.

Verkeerstekens in de vorm van een bord

Wist je dat er in Nederland bijna ongeveer 1 miljoen verkeerborden te vinden zijn? De verkeersborden zelf bestaan nog maar sinds begin vorige eeuw. Wegbewijzering bestaat al langer, namelijk sinds de Romeinse tijd. Aan de hand van palen langs de weg kon je zien wat de afstand was tot episch centrum Rome. Sommige verkeersborden spreken voor zich, terwijl je bij andere de informatie uit je hoofd moet leren om ze te onthouden.

Blauwe borden

In feite kun al een onderscheid maken tussen de blauwe borden en rode borden. Blauwe borden zijn vooral bedoeld om weggebruikers ergens attent op te maken. Blauwe borden kom je bijvoorbeeld tegen wanneer je een bebouwde kom binnenrijdt. Datzelfde geldt voor borden die een richtingsweg aanduiden. Op het gebied van snelheid is het goed om er op te letten of het gaat om een rood of blauw bord. Staat een snelheid aangegeven op een blauw bord? Dan gaat het om een adviessnelheid en niet om een limiet. Deze kun je tegenkomen bij bochten. Je mag dan sneller door de bocht dan aangegeven, maar het is voor de veiligheid beter om dat niet te doen. Heb je echter te maken met een rond, blauw bord? Dan staat voor verplichting, bijvoorbeeld een verplichte rijrichting.

Rode borden

Bij ronde borden met een rode rand ligt het anders. Hier gaat het wel uitdrukkelijk om een verbod, limiet of het verlenen van voorrang. Deze kom je bijvoorbeeld tegen wanneer je een bepaalde weg niet mag inrijden, of wanneer een straat voor bepaalde weggebruikers niet toegankelijk is. In het kort zou je kunnen zeggen dat wanneer je je niet aan de instructies houdt, je daar een bekeuring voor kunt krijgen. Naast dat het overtreden gevolgen heeft voor je portemonnee, kun je andere mensen ook in gevaarbrengen. Let hier dus altijd goed op.

Daarnaast heb je nog driehoekige borden met een rode rand: de waarschuwingsborden. Deze kun je tegenkomen bij spoorwegovergangen of bij een plek waar overstekende kinderen zijn.

Tekens op de weg

In sommige gevallen worden borden gecombineerd met tekens op de weg. Denk hierbij aan de haaientanden na een driehoekig bord en een stopstreep. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van pijlen en strepen op de weg. Hieraan kun je bijvoorbeeld zien op welke strook je moet rijden wanneer je een rotonde nadert.

Nog een paar vuistregels die belangrijk zijn

Soms is het lastig om in te schatten wanneer je de borden of tekens moet volgen. Allereerst gelden de standaard regels. Zijn er borden aanwezig? Dan moet je die opvolgen. Is er een verkeersregelaar aanwezig? Dan moet je naar zijn of haar bevelen opvolgen.

Verkeerstekens kennen op je examen

Je raadt het al; je kennis over verkeerstekens zal ook uitgebreid getest worden tijdens je theorie examen en je praktijkexamen. In beide gevallen geldt vooral dat je de kennis moet kunnen toepassen in verkeerssituaties. Er worden niet alleen gerichte vragen gesteld over de betekenis van een verkeersbord, maar ook vragen waarin het antwoord afhangt van de aanwezige tekens. Een fietser die van rechts komt, zou je bijvoorbeeld voorrang moeten verlenen, maar heeft die te maken met een stopbord, dan hoeft dat niet.

De tijd is aangebroken dat je je rijbewijs wilt gaan halen. Wat voor vele een vervelende bijkomstigheid is in dit traject, is het theorie-examen. Het CBR stelt het verplicht dat bij het halen van je rijbewijs een theorie- en een praktijkexamen moet afleggen. Voordat je op praktijkexamen mag, moet je eerst slagen voor je theorie-examen. Bij het theorie-examen leer jij voornamelijk de regels in het verkeer. Denk hierbij aan voorrangsregels en het kunnen lezen van verkeersborden zoals het eenrichtingsweg bord.

Het is belangrijk om de regels van het verkeer te kennen voordat je deze gaat toepassen in het verkeer. Het leren van borden is voor veel mensen vaak makkelijker, aangezien de borden een vaste regel hebben. Je hebt geen inzicht nodig om deze borden te kunnen lezen. Er zit één regel verbonden aan een bord en die regel hoor je te volgen. Lees hier alles over het eenrichtingsweg bord.

Verkeersborden

Verkeersborden zijn in het leven geroepen om duidelijke regels aan het verkeer te geven. Op deze manier wordt de veiligheid van alle deelnemers in het verkeer beduidend groter. Door onze verkeersborden, of dat nu voorrangsborden, snelwegborden, of snelheidsborden zijn, kunnen allemaal een grote impact hebben op jouw veiligheid in het verkeer. Zorg dus dat je de borden goed onder de knie hebt, zodat je deze kennis weet toe te passen tijdens je theorie- en praktijkexamen en toekomst op de weg. Om weer te weten over de verkeersregels doe je er goed aan onze blogs over onder andere het eenrichtingsweg bord te lezen.

eenrichtingsweg bord

Theorie-examen

Het is ondertussen duidelijk geworden dat je niet onder het theorie-examen uitkomt. Het auto theorie-examen is ingedeeld in drie onderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Bij Gevaarherkenning zul je een afbeelding zien waarbij je moet aangeven of je in deze verkeerssituatie moet remmen, gas loslaten, of dat je niks hoeft te doen. Bij het kennisonderdeel beantwoord je vragen over de feiten en regels in het verkeer en ten slotte krijg je het onderdeel inzicht. De naam zegt het natuurlijk al, bij inzicht hoor jij een verkeerssituatie goed te beoordelen. Door het onderdeel inzicht voldoende af te sluiten, laat je zien dat je jouw ervaring kunt toepassen in het verkeer en daarmee de juiste en veiligste beslissingen kunt maken. Wil jij zo snel mogelijk je theorie-examen halen? Wij bij Theorie Ster helpen jou bij het behalen van jouw theorie-examen in no-time.

Eenrichtingsweg bord met pijl

In de meeste gevallen zul je een eenrichtingsweg bord herkennen aan een witte pijl. Het bord voor een eenrichtingsweg is blauw van kleur, heeft een vierkante vorm met een pijl die wijst naar boven.  Er zijn echter ook eenrichtingsweg borden met een pijl naar links of naar rechts. Dit zijn ook blauwe borden, maar deze zijn rechthoekig. De naam van het bord maakt de regel eigenlijk al duidelijk. De straat die je inrijdt, of in moet rijden wanneer je dit bord ziet, is een eenrichtingsweg. De straat mag dus maar vanaf één richting ingereden worden, alleen aan de kant waar het blauwe bord staat. In de meeste gevallen geldt een eenrichtingsbord alleen maar voor auto’s en andere voertuigen en niet voor (brom)fietsers. Deze uitzonderingen herken je aan het witte smalle bord dat onder het verkeersbord geplaatst is. Wanneer hier de tekst: ‘uitgezonderd’ op staat met een afbeelding van een (brom)fiets, mogen deze bestuurders de straat wel van beide richtingen inrijden.

eenrichtingsweg bord

Eenrichtingsweg rood bord

Zoals gezegd zul jij het eenrichtingsbord voornamelijk herkennen aan een blauw bord met een pijl naar boven, links of rechts. Echter is er nog een bord die aanduidt dat de straat een eenrichtingsweg is. Namelijk het rode ronde bord met de horizontale witte streep. Dit bord geeft aan dat je deze straat niet in mag rijden. Dit geeft jou dus ook aan dat de straat een eenrichtingsweg is.

In tegenstelling tot het blauwe bord laat dit rode bord zien dat je aan de verkeerde kant van de eenrichtingsstraat staat, en dat jij vanaf deze kant de straat niet in mag rijden, Dus wanneer jij het blauwe bord eenrichtingsweg tegen komt met een pijl, dan staat er aan het einde van de straat het rode ronde bord.

Was dit voor jouw nuttige informatie en wil jij nog meer kennis opdoen over andere verkeersborden? Lees dan op onze website ook alles over snelwegborden en over het niet-parkeren bord.