Hoeveel fouten mag je hebben bij je theorie examen auto?

Samir
juni 29, 2022
auto theorie cursus in Hoorn

Als je een rijbewijs wilt behalen, dan zal je eerst rijlessen moeten gaan volgen. Deze rijlessen bereiden je voor op het uiteindelijke praktijkexamen. Er is echter nog een onderdeel waarvoor je zult moeten slagen, namelijk het theorie-examen. Hierbij moet je de kennis uit het theorieboek toe gaan passen in verkeerssituaties. De onderdelen zullen gaan over gevarenherkenning, inzicht en kennis. Om er zeker van te zijn dat nieuwe weggebruikers de verkeersregels goed kennen, zijn er tijdens je theorie examen maar een aantal fouten per onderdeel toegestaan. Het is dus belangrijk om je van tevoren goed voor te bereiden. Lees elke dag een nieuw hoofdstuk uit het theorieboek en maak de bijbehorende vragen. Daarnaast zijn er online ook veel theorie-oefenexamens te vinden. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Maximaal aantal fouten bij theorie examen auto

Het theorie-examen voor auto’s duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij zit je met andere beginnende bestuurders in een gezamenlijke ruimte. Op een groot scherm worden de vragen om en om getoond. Let er op dat je een vraag binnen een bepaalde tijd moet antwoorden. Lukt dit niet, dan wordt het antwoord op de vraag als fout gerekend. Goed, laten we het concreter maken. Hoeveel vragen mag je fout hebben bij het theorie examen voor de auto en ben je alsnog geslaagd?

Zoals we al zeiden, zijn er 3 onderdelen in het auto theorie-examen. Hoeveel fouten mag je hebben bij het theorie examen voor de auto? Of je slaagt of zakt, hangt niet alleen af van het totale aantal fouten. Bij de 3 losse onderdelen van je theorie examen zijn er een bepaald aantal fouten toegestaan. Hoe dit precies zit, leggen we hieronder uit.

  • Bij gevarenherkenning wordt er verwacht dat je naar behoren gevaarlijke situaties kunt inschatten. Snel en veilig handelen is hierbij vereist. Dit onderdeel bevat 25 vragen, waarvan je er minstens 13 goed van moet beantwoorden.
  • Het onderdeel inzicht is er om te toetsen of jij de verkeersregels kunt toepassen en of je de juiste beslissingen kunt nemen. Dit onderdeel bevat 28 vragen, waarvan je er minimaal 25 goed moet beantwoorden. Best pittig dus!
  • Het laatste onderdeel is kennis. Toon hierbij aan dat jij verkeersregels en feiten kunt herkennen en benoemen. Bij dit onderdeel moet je minimaal 10 van de 12 vragen goed beantwoorden.

Zoals je ziet zijn er bij de onderdelen inzicht en kennis de minste fouten toegestaan. Het is daarom altijd handig om de theorie van deze onderdelen vaker door te lezen. Probeer na het lezen ook altijd oefenvragen te maken zodat de stof beter blijft hangen. Wil je graag het aantal fouten bij je theorie examen voor auto minimaliseren? Schakel dan de hulp in van Theorie-oefenexamen! Met onze cursussen zul jij jouw theorie examen in één keer halen!

Hoeveel fouten mag je hebben bij je theorie examen scooter?

Veel jongeren kiezen vaak ook voor een scooter in plaats van een auto. Veel genoemde redenen hiervoor zijn lagere rijleskosten en goedkoper in gebruik. Desondanks is het voor zowel een scooter als auto verplicht om een theorie examen af te leggen. Ook hierbij duurt het examen 30 minuten, maar er zijn geen specifieke onderdelen zoals bij de auto wel het geval is.

Het theorie-examen scooter bestaat uit 50 vragen. Hiervan moet je er minimaal 44 goed beantwoorden, oftewel 88% of hoger scoren. Tijdens het scooter theorie-examen zullen er veel scooter gerelateerde vragen naar voren komen. Die gaan meestal over extra regels en borden die alleen van toepassing zijn voor scootergebruikers. Daarnaast krijg je zoals altijd algemene kennisvragen over het verkeer.

Wat zijn de meest gemaakte fouten bij het theorie examen?

De meest gemaakte fouten bij het theorie examen verschillen per onderdeel van het examen. Over het algemeen wordt er bij de categorie over de eigenschappen en toestand van een eigen voertuig de meeste fouten gemaakt. Ook bij de plaats op de weg, het voorsorteren en het stilstaan of parkeren gaat men het vaakst de mist in. Het reageren op andere weggebruikers is eveneens een struikelblok voor veel examenkandidaten.

Een veel voorkomende oorzaak van de meest gemaakte fouten bij het theorie examen is het niet goed lezen van de vragen. Door de examen vragen niet aandachtig of rustig te lezen, kun je de vraag verkeerd interpreteren. Hierdoor wordt de kans op een verkeerd antwoord groter. Lees dus altijd goed de vragen op je theorie examen om fouten te voorkomen.

Na het CBR theorie examen auto je fouten bekijken

Wanneer je je theorie examen hebt gehad, is het niet mogelijk om je fouten te bekijken. Het CBR is namelijk van mening dat dit niet de beste manier is om te leren van je fouten op je theorie -examen. Daarnaast zal de kans ook klein zijn dat je op je twee examen dezelfde vragen krijgt. Wil je goed voorbereid zijn op je theorie zodat je zeker weet dat je niet meer fouten maakt dan is toegestaan? Dan kun je op onze website kun je ook gemakkelijk een gratis theorie-examen oefenen!