Hoe lang duurt theorie examen?

Samir
september 27, 2022
duur theorie examen

Je bent eindelijk op het punt aangekomen dat je gaat beginnen met rijlessen. Voordat jij een rijbewijs krijgt, moet je eerst aan een paar eisen voldoen. Denk dan bijvoorbeeld aan het theorie-examen en praktijkexamen. Het CBR stelt het verplicht dat je deze twee examens succesvol moet afronden voordat jij je officieel trotse eigenaar mag noemen van een rijbewijs. Het is namelijk belangrijk dat je de betekenis van de borden en voorrangsregels kent en dat je deze ook kunt toepassen in het verkeer. Het theorie examen is vaak een drempel waar nogal wat tijd in gaat zitten. Ben je benieuwd hoe een theorie examen in elkaar zit en hoelang het examen duurt? Lees dan verder.

Voorbereiding

Allereerst is het belangrijk dat je vroegtijdig je theorie-examen inplant. Je mag namelijk niet op praktijkexamen voordat jij het theorie examen hebt gehaald. Dus hoe eerder jij het theorie-examen haalt, hoe meer voordeel je zal hebben in het latere stadium van je rijlessen. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je niet op praktijkexamen kunt, omdat je het theorie examen nog niet hebt gehaald. Belangrijk om te weten is dat het theorie-examen op eigen kosten is en ook door jou zelf ingepland moet worden middels DigiD.

Wanneer je het theorie-examen hebt ingepland, heb je een optie om een theorie-examenboek aan te schaffen en hier de stof uit leren. Je kunt er ook voor kiezen om een theorie cursus te volgen. In dit geval heb je vaak één hele dag waar je de theorie geleerd krijgt. In de meeste gevallen heb je dan aansluitend je theorie examen. Deze dagcursussen zijn duurder dan wanneer jij alleen het examen inplant. Let op dat je naar het examen je reserveringsnummer en je ID-kaart meeneemt. Heb je één van deze twee niet bij je, dan kun je niet deelnemen aan het examen.

Verschillende onderdelen

Het kan geen kwaad om te weten wat jou straks te wachten staat tijdens je theorie-examen. Zo zijn er drie verschillende onderdelen. Bij elk onderdeel wordt er een ander soort vaardigheid van je verwacht. Tijdens het theorie-examen is er onderscheid gemaakt tussen drie onderdelen. Dit zijn gevaarherkenning, kennis en inzicht. Wij gaan je vertellen wat deze onderdelen precies inhouden en hoelang je de tijd krijgt om je examen af te ronden.

Voor het gehele examen krijg je in totaal 30 minuten de tijd. Bij sommige onderdelen krijg je een tijdslimiet per vraag en bij andere onderdelen is het zo dat je een maximale tijd krijgt voor het hele onderdeel. Mocht je extra tijd nodig hebben, of leg je een begeleid examen af, dan krijg je 45 minuten de tijd.

Gevaarherkenning

Bij gevaarherkenning is het de bedoeling dat jij kunt inschatten wat je moet doen in bepaalde situaties. Je krijgt een afbeelding te zien en aan de hand van deze afbeelding moet jij beslissen of je in deze situatie moet remmen, gas loslaten, of dat je helemaal niks hoeft te doen. Bij gevaarherkenning krijg je 8 secondes per vraag. Dit lijkt weinig, maar in het verkeer hoor je ook snel een beslissing te maken in bepaalde situaties. Zie je bijvoorbeeld een kind de straat over rennen, dan is het de bedoeling dat je remt. Rij je op een voorrangsweg en de situatie is veilig, dan doe je niks en wanneer je bijvoorbeeld 110 rijdt op de snelweg waar je maar maximaal 100 mag rijden, laat je het gas los. Dit zijn maar korte voorbeelden. Het beste is om eens een oefenexamen te maken en een beetje een idee te krijgen hoe de vragen in elkaar zitten.

Kennis

Bij het onderdeel kennis gaat het over de feiten van de verkeersregels. Wat weet jij bijvoorbeeld precies over de verkeersborden en weet je ook wat de verkeersborden precies betekenen. Het onderdeel kennis gaat voornamelijk over het feit dat jij alle theorie kent in het verkeer. Bij het onderdeel kennis krijg jij maximaal 8 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden. Voorbeelden van vragen die je in dit onderdeel kunt verwachten zijn vragen over de borden, voorrangsregels, snelheidsregels, regels over de auto zelf en nog meer. Je kunt denken aan een vraag waar je een verkeersbord te zien krijgt waar jij de juiste regel aan moet koppelen.

autotheorie duur

Inzicht bij theorie examen

Ten slotte krijg je het onderdeel inzicht. Inzicht zegt het natuurlijk al, maar je moet jouw vergaarde kennis natuurlijk ook kunnen toepassen in het verkeer. Hier draait het onderdeel inzicht dan ook voornamelijk om. Bij dit onderdeel laat je ook zien dat je de juiste beslissingen in het verkeer kunt nemen. Voor het onderdeel inzicht krijg je maximaal 16 minuten de tijd. Bij de onderdelen kennis en inzicht is er geen tijdslimiet per vraag.

Aantal fouten theorie examen

Het onderdeel gevaarherkenning bevat 25 vragen waarvan je maximaal 12 fout mag hebben. Dat betekent dat je dus minimaal 13 vragen goed moet beantwoorden. Bij het onderdeel kennis krijg je 12 vragen. Bij dit onderdeel moet je minimaal 10 vragen goed hebben, wat dus betekent dat je maar maximaal 2 fouten mag maken. En als laatste krijg je het onderdeel inzicht, dat uit 28 vragen bestaat. Bij dit onderdeel moet je minimaal 25 vragen goed beantwoorden en mag je dus maar maximaal 3 fouten maken.