Wat moet je weten voor gevaarherkenning?

Samir
mei 8, 2023
gevaarherkenning

AUTO THEORIE ONDERDEEL 1

Gevaarherkenning

Wat vraagt het CBR bij gevaarherkening?

Bij het onderdeel gevaarherkenning zal telkens de volgende vraag gesteld worden: je rijdt __km p/u. Wat doe je? Hierbij krijg je een kilometerteller te zien in een bepaalde verkeerssituatie. Bij gevaarherkenning is het dan ook de taak van de chauffeur om gevaren te kunnen voorspellen. Zo zijn er bepaalde situaties waarvan wij moeten weten dat we een bepaalde handeling moeten verrichten. 

Welke handeling moet de auto verrichten bij gevaarherkenning?
 • –(A) Niets doen: snelheid is prima in de huidige situatie
 • –(B) Gas loslaten: snelheid verminderd mondjesmaat, je bent alert voor gedragskeuzes van andere verkeersdeelnemers
 • –(C) Remmen: je rijdt mogelijk ergens tegenaan als je het niet doet. Snelheid verminderen, wellicht tot stilstand

Hoe stelt het CBR de vragen bij gevaarherkenning?

Moet ik wel of niet ingrijpen?

Bij het onderdeel gevaarherkenning zal je vooral moeten letten op de kilometerteller van de auto. Hoe hard ben je aan het rijden? Dit is namelijk erg belangrijk om te weten of je wel of niet moet ingrijpen. 

Wanneer moet je ingrijpen bij gevaarherkenning?

Als je moet ingrijpen bij het onderdeel gevaarherkenning dan kan het zijn dat je moet remmen of gas moet loslaten. Hieronder leggen we dit beter uit. De volgende vragen worden hieronder uitgelegd:

 • Wanneer moet je gas loslaten?
 • Wanneer moet je remmen?
 • Wanneer hoef je niks te doen bij gevaarherkenning?

Is gevaarherkenning een makkelijk examen onderdeel?

Na het bekijken van onze videocursus weten de leerlingen vaak direct precies wat ze moeten doen. Wij zijn namelijk in staat alle verkeerssituaties precies op de manier uit te leggen als het CBR van de leerlingen verwacht. Op elke gevarenherkenning situatie moet anders worden ingespeeld en de leerlingen moeten in staat zijn alle gevaren van elkaar te kunnen onderscheiden. Er moet dan ook telkens een keuze gemaakt worden tussen: remmen, gas loslaten of niets doen.

Hoeveel fouten mag ik maken bij het onderdeel gevaarherkenning?

Zoals eerder vermeld worden bij het CBR onderdeel gevaarherkenning 25 vragen gesteld waarvan minimaal 13 vragen juist beantwoord moeten worden. Dit klinkt makkelijk en dat is het ook op het moment dat je alle regels van gevaarherkenning kent. Op het moment dat je de regels niet precies kent kan het soms verwarrend zijn. Zorg er dus voor dat je alle regels over gevaarherkenning goed kent.

Gevaarherkenning: Remmen

In welke verkeerssituatie moet je remmen bij het onderdeel gevaarherkenning? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer moet je remmen bij gevaarherkenning?

 • Als je gevaar ziet.
 • Als de auto’s voor je remmen.
 • Als de verkeersborden jou vertellen dat je moet remmen.
 • Als de situatie jou anders duidelijk maakt dat je moet remmen.
 • Als er kinderen in het verkeer zijn.
 • Als er dieren in het verkeer zijn.
 • Als er kwetsbare weggebruikers vlak voor je rijden.

Gevaarherkenning: Gas loslaten

In welke verkeerssituatie moet je remmen bij het onderdeel gevaarherkenning? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer moet je gas loslaten bij gevaarherkening?

 • Als je gevaar ver voor je uit ziet.
 • Als de auto’s voor je gas loslaten.
 • Als de verkeersborden jou vertellen dat je gas moet loslaten.
 • Als de situatie jou anders duidelijk maakt dat je gas moet loslaten.
 • Als je iets in de verte ziet.
 • Als je een bocht ver voor je uit ziet.
 • Als je een drempel ver voor je uit ziet.

Gevaarherkenning: Niets doen

In welke verkeerssituatie moet je kiezen voor niets doen? Dit is een van de meest gestelde vragen.

Wanneer hoef je niets te doen bij gevaarherkenning?

 • Als je geen gevaar ziet.
 • Als je geen auto’s voor je ziet.
 • Als je geen verkeersborden ziet die jou vertellen dat je moet ingrijpen.
 • Als de situatie jou duidelijk maakt dat je niets hoeft te doen.

Wat moet ik nog meer weten over het onderdeel gevaarherkenning?

Er zijn ezelfsbruggetjes die je kunt onthouden om gevaarherkenning foutloos te maken. Deze worden perfect behandeld in onze 100% geslaagd videocursus waarbij leerlingen altijd slagen. 

Ook in de oefenexamens worden alle CBR vragen van gevaarherkenning uitgelegd