Deze voorrangsregels op een kruispunt moet je kennen (CBR)

Samir
juni 16, 2022
theoriester

Bij het theorie examen zijn vragen over voorrang een belangrijk onderdeel. Logisch, want in de praktijk is dit ook belangrijk. Natuurlijk ook bij een kruispunt. Je moet weten wanneer jij voorrang hebt, maar ook wanneer andere weggebruikers als eerste mogen oversteken. De meeste leerlingen kennen de regels wat betreft voorrangsregels op een kruispunt vaak onbewust al. Toch is het ons opgevallen dat leerlingen moeite hebben met vragen over bijvoorbeeld voorrang voor fietsers of de voorrangsregels voor voetgangers. Wij begrijpen dit, want regels zijn ook iets complexer dan het lijkt. Hieronder vind je de voorrangsregels die het vaakst door het CBR getoetst worden.

Voorrang op een gelijkwaardig kruispunt

Op een gelijkwaardig kruispunt is de standaard regel dat rechts altijd voorrang heeft binnen de bebouwde kom. Een gelijkwaardig kruispunt wil zeggen dat alle wegen op het kruispunt dezelfde tekens voor zich hebben. Heeft een auto die van de ene weg komt haaientanden voor zich en de ander niet? Dan is het geen gelijkwaardig kruispunt en gelden andere voorrangsregels op het kruispunt. Een gelijkwaardig punt bestaat normaliter uit wegen die elkaar kruisen zonder verkeerstekens. Indien een van de volgende tekens in het spel zijn, is er GEEN sprake van een gelijkwaardig kruispunt:

  • Stoplichten
  • Haaientanden
  • Voorrangsborden
  • Voetgangers worden buiten beschouwing gehouden binnen deze voorrangsregels.

Zoals je weet, heeft rechts altijd voorrang, maar ook kleine bocht heeft voorrang op grote bocht. Daarmee wordt bedoeld dat wanneer jij richting een kruispunt rijdt en er komt aan de overkant ook een auto aan en jullie willen beide dezelfde kant op, dan heeft de bestuurder met de kleine bocht voorrang. Daarbij heeft rechtdoorgaand verkeer ook voorrang. Wil jij bijvoorbeeld links afslaan, maar er komt aan de andere kant een auto aan die rechtdoor wil, dan heeft deze auto voorrang op het gelijkwaardige kruispunt.

Tenslotte, in het meest zeldzame geval, wanneer er 4 auto's in elke richting van het kruispunt komen aanrijden, dan is het vaak wie het eerst initiatief neemt. Aangezien iedereen elkaar in feiten voorrang moet verlenen. Vaak wordt dit vanzelf opgelost. Twijfel je in dit soort gevallen, dan kun je beter afwachten tot de situatie iets duidelijk wordt.

voorrangsregels

Voorrang op een ongelijkwaardig kruispunt

Op een ongelijkwaardig kruispunt bepalen vaak de verkeerstekens wie er voorrang heeft. Heb jij haaientanden voor je en de ander niet? Dan heeft de ander voorrang. Heb jij een stopbord voor je en de ander niet? Dan heeft de ander voorrang. Zo zijn er meerdere situaties waarbij jij moet weten dat je op een ongelijkwaardig kruispunt zit en voorrang moet verlenen. Hierboven zijn er al een paar voorbeelden gegeven.

voorrangsregels

Voorrangsregels militaire colonne

Een Militaire colonne en een uitvaartstoet hebben meestal voorrang ZODRA de auto voorop is gepasseerd. In de volgende gevallen gelden er dus voorrangsregels bij een militaire colonne:

Op een gelijkwaardig kruispunt (ook als je enkel een voorrangsbord hebt)

Op een ongelijkwaardig kruispunt.

Uitzonderingen:

De colonne staat voor haaientanden of een stopbord en jij hebt een voorrangsbord, of wanneer je moet invoegen op een doorgaande rijbaan.

Auto’s met blauwe lichten

Auto’s met blauwe lichten zijn voorrangsvoertuigen. Denk aan de politie, ambulance en brandweer. Deze voertuigen zijn enkel voorrangsvoertuigen zodra zij de blauwe lichten ook aan hebben staan.

Auto’s met blauwe lichten hebben altijd voorrang als de lichten aan staan en er een alarm klinkt. Je moet plaats vrij maken door zo veel mogelijk rechts te rijden. Dit is meestal afhankelijk van de verkeerssituatie. Je moet ervoor zorgen dat je geen gevaar creëert wanneer je plaats maakt voor voorrangsvoertuigen. Je mag bijvoorbeeld niet door rood of tegen verkeer in rijden.

voorrangsregels

Tram voorrangsregels

Ook een tram is een bijzonder voertuig waarbij aparte voorrangsregels gelden. In principe heeft een tram altijd voorrang, tenzij jij je op een voorrangsweg begeeft en de tram niet. In dat geval heeft de tram geen voorrang, maar let toch altijd goed op!

Voorrangsregels op het CBR examen

Zoals hierboven al vermeld zijn de voorrangsregels op een kruispunt een belangrijk onderdeel van het CBR examen. Bovendien hebben wij opgemerkt dat leerlingen vaak moeite hebben met het onthouden van de voorrangsregels, of merken ook vaak dat ze niet weten wat ze mee moeten nemen naar het examen. Precies om deze reden hebben wij de regels zo efficiënt mogelijk behandeld in onze auto theorie cursus. Hierin staat een handig ezelsbruggetje voor voorrangsregels op kruistpunten en geven we genoeg voorbeelden. Zowel in onze oefenexamens, e-Book als videocursus kun jij precies zien welke voorrangsregels jij moet kennen.